OPLEMENJIVANJE FASADE

Obojeni profili za oblaganje ESPACE CLAIR asortimana posjeduju tehničkim list CSTB i certificirani su prema QB 26-24-u.

Glatki ili zrnati, na novogradnji ili kod renoviranja, pružaju zaštitu, izdržljivost i izolaciju zgrade.

Spojni elementi, bez vanjskog pokrova, daju Vašoj realizaciji savršenu izvedbu.